All slides from Nordic APIs Sundsvall

In the end of May Nordic APIs came to Sundsvall for a half day about APIs and open data. Since the event was in Swedish the rest of the post will also be in Swedish… (sorry for all you non-Swedish speakers)

Det nordligaste Nordic APIs hittills (och några dagar till innan det är dags för Nordic APIs Trondheim) var lyckat med presentationer om API-trender, öppna data i offentliga sektorn och om hur man publicerar data framgångsrikt. Här har vi samlat alla presentationer på ett ställe…

Trender inom öppen data & APIer

Andreas Krohn från Dopter (ett av företagen bakom Nordic APIs) inledde med en översikt av var vi är just nu och vilka de framtida trenderna är inom API och öppna data världen.

APIer & öppna data för den offentliga sektorn

Nästa presentation kom från Mats Björk från Sogeti (som också sponsrade eventet) och tog upp viktiga punkter om öppna data inom den offentliga sektorn, framförallt vilka drivkrafter som man måste ta hänsyn till och som man kan dra nytta av.

Framgångsrik datapublicering

Avslutningsvis så gick Andreas Krohn igenom vad som krävs för att publicera data på ett framgångsrikt sätt. Sammanfattningsvis så handlar det om att ge utvecklare vad de vill ha, lyssna på feedback och tänka långsiktigt.

Ett stort tack till Sogeti som sponsrade Nordic APIs Sundsvall!